Κρατικές Ενισχύσεις

Στην ενότητα "Κρατικές Ενισχύσεις" μπορείτε να δείτε τα γραφήματα που αφορούν τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Τα στοιχεία ΟΠΣ που απεικονίζουν μέσω των γραφημάτων την πορεία προόδου των δράσεων κρατικών ενισχύσεων ανανεώνονται σε δεκαπενθήμερη βάση.