Με μια ματιά

Η πρόοδος του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" παρακολουθείται συστηματικά με στόχο την αναλυτική αποτύπωση της εξέλιξης υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος και τη διασφάλιση της ποιοτικής και αποδοτικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

Στην  ενότητα "Με μια ματιά" μπορείτε να δείτε τα γραφήματα που παρουσιάζουν:

  • την τρέχουσα πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση (συμπεριλαμβανομένων των εκχωρήσεων από τα Π.Ε.Π)
  • την τρέχουσα  πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση (μη συμπεριλαμβανομένων των εκχωρήσεων από τα Π.Ε.Π)
  • την τρέχουσα  πρόοδο των εκχωρήσεων από το κάθε Π.Ε.Π

Τα στοιχεία ΟΠΣ που απεικονίζουν μέσω των γραφημάτων αναλυτικά τη δημοσιονομική πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανανεώνονται σε δεκαπενθήμερη βάση.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ Π.Ε.Π)
Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ