Πρόοδος Υλοποίησης

Στην ενότητα "Πρόοδος Υλοποίησης" μπορείτε να δείτε την τρέχουσα συνολική πρόοδο υλοποίησης (Δράσεις Δημόσιου Τομέα και Κρατικών Ενισχύσεων) του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, συμπεριλαμβανομένων και των εκχωρήσεων από τα Π.Ε.Π.

Στο κεντρικό γράφημα, το οποίο απεικονίζει την προοδευτική μεταβολή των δεδομένων από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα, με κύλιση (mouse over) πάνω στις τελείες μπορείτε να δείτε τον ακριβή προϋπολογισμό ανά δεκαπενθήμερη βάση για Εντάξεις, Δεσμεύσεις και Δαπάνες του προγράμματος.

Η κάθε "Πρόοδος Υλοποίησης", περιλαμβάνει διάγραμμα στο οποίο πατώντας σε κάθε μία από τις μπάρες "Ενταγμένες Πράξεις", "Νομικές Δεσμεύσεις" και" Δαπάνες", μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόοδο υλοποίησης. Με κύλιση (mouse over) πάνω σε κάθε μία από τις μπάρες μπορείτε να δείτε την περιγραφή και τον συνολικό προϋπολογισμό.

Με την επιλογή "Περισσότερα" μπορείτε να δείτε προηγούμενα στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης.

Για να δείτε τα στοιχεία προόδου υλοποίησης σε xls μορφή πατήστε εδώ.

Περισσότερα