Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Στόχος του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος για την Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονομία. 

Το «Ε.Π. ΨΣ» αναθεωρήθηκε για δεύτερη φορά με την απόφαση της Ε.Ε. 6/12/2012.

Οι οριζόντιες τεχνολογικές παρεμβάσεις που υιοθετούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π «ΨΣ» είναι οι ακόλουθες:

 1. Ανοικτά Δεδομένα
  • Αύξηση προσβασιμότητας και βιωσιμότητας των ψηφιακών συλλογών
  • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον πολίτη
  • Διαφάνεια
 2. Διαλειτουργικότητα
  • Ουσιαστική διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων της διοίκησης
  • Δημιουργία ενιαίου Ευρετηρίου Υπηρεσιών (Service Registry)
 3. Cloud Computing και Data Centres
  • Καλύτερη και οικονομικότερη αξιοποίηση δημοσίων πόρων μέσω ανάπτυξης του G-Cloud
  • Αξιοποίηση ιδιωτικών κέντρων δεδομένων
 4. Ανοικτά Πρότυπα
  • Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας
  • Ανάπτυξη προτύπων διαλέτουργικότητας σε κάθε έργο της Δημόσιας Διοίκησης
 5. Πολυκαναλική Διάθεση
  • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
  • Εξυπηρέτηση του πολίτη όπου και να βρίσκεται, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας
  • Παροχή εξειδικευμένης πρόσβασης σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού