Ο Ειδικός Γραμματέας

Προηγούμενοι Ειδικοί Γραμματείς

Προηγούμενοι Ειδικοί Γραμματείς Ψηφιακού Σχεδιασμού (πρώην "Κοινωνίας της Πληροφορίας") διατέλεσαν οι:

  • Μαρκόπουλος Αντώνιος 9/2/2010-24/07/2012
  • Ασημακόπουλος Βασίλειος 06/04/2004-08/02/2010
  • Καλογήρου Ιωάννης 01/08/2002-31/03/2004
  • Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 18/12/2000-31/07/2002