Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «ΨΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση (Ε.Υ.Δ Ε.Π «ΨΣ») υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η Ε.Υ.Δ Ε.Π «ΨΣ» ασκεί καθήκοντα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως επίσης και καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις Ψηφιακής Σύγκλισης εθνικής εμβέλειας οι οποίες περιλαμβάνονται σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης. 

Η Ε.Υ.Δ Ε.Π «ΨΣ» είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Με στόχο την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των τελικών της δικαιούχων, η ΕΥΔ πιστοποιήθηκε από το διεθνή φορέα πιστοποίησης TUV, για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000. 

Η έδρα της Ε.Υ.Δ Ε.Π «ΨΣ» βρίσκεται στην οδό Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62 Αθήνα και για ενημέρωση σχετικά με προσκλήσεις, προκηρύξεις και γενικά θέματα που αφορούν το Ε.Π. τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 210-3722400 και 801-11-55555 (χρέωση μίας αστικής μονάδας). 

 

Για να δείτε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Υ.Δ Ε.Π «ΨΣ» πατήστε εδώ.