Στοιχεία επικοινωνίας

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού

Λέκκα 23-25, 105-62 Αθήνα

 

Γραμματεία

Τηλ: 2103722402-403-491

Φαξ: 2103722496

Email: ssdp@madc.gr