Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/05/2010
Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού

Δύο νέες προσκλήσεις ανακοινώνει η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Οι προσκλήσεις αυτές αποτελούν στοχευμένες δράσεις που εντάσσονται στη νέα στρατηγική αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Η πρώτη πρόσκληση, προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά σημαντικά έργα γέφυρες που ξεκίνησαν στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ και θα ολοκληρωθούν από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

 

Η δεύτερη πρόσκληση, προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά παρεμβάσεις στον τομέα της Οικονομίας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι καίριες κυβερνητικές προσπάθειες για δημοσιονομικό εξορθολογισμό.

 

 Ο Eιδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, Αντώνης Μαρκόπουλος, στα πλαίσια ημερίδας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) με θέμα την ψηφιακή ανάκαμψη, ανέφερε χαρακτηριστικά: "Ο κατακερματισμός έργων κι οι άστοχες χρηματοδοτήσεις δεν έχουν θέση στη νέα ψηφιακή στρατηγική. Δράσεις με συγκεκριμένη στόχευση, προσανατολισμένες στην δημοσιονομική εξυγίανση, στην ουσιαστική στήριξη της αγοράς και την προώθηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας με προοπτική και μέλλον, είναι ο απαρέγκλιτος στόχος μας. Η υλοποίηση τους είναι το μόνο μέλημα μας. Οι πρώτες προσκλήσεις που ανακοινώνουμε, το επιβεβαιώνουν."


Παράλληλα, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, αξιοποιώντας πόρους από το ΕΠ «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί δράση για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές. Η ενίσχυση των ευρυζωνικών υποδομών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αποτελεί προϋπόθεση για την περιφερειακή ανάπτυξη, προϋπόθεση για τη στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων της χωράς.

 

Μια ακόμη ανάσα στην αγορά θα δώσει η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών μέσω του προγράμματος Jeremie, που εξασφάλισε η Ειδική Γραμματεία και θα διατεθεί άμεσα, το ύψος της οποίας θα φτάσει τα 12Ο εκατομμύρια ευρώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις νέες προσκλήσεις, οι οποίες θα υποδέχονται προτάσεις από τις 10 Μαΐου, βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, στη διεύθυνση http://www.infosoc.gr-GR/newopis_digital/invitations_espa/.