Ομιλία Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού στην ημερίδα LabsOpengov

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/05/2010

Φίλες & φίλοι καλησπέρα,

 

Αξιοκρατία, Διαφάνεια, Ανοιχτότητα, Αποτελεσματικότητα

Έννοιες που οφείλουν να βρίσκονται στον πυρήνα των αρχών της σύγχρονης διακυβέρνησης. Έννοιες τις οποίες η «Ανοιχτή Διαβούλευση», διαδικασία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, επιδιώκει να καταστήσει «κοινό τόπο» για όλους τους πολίτες, για όλες τις δημόσιες δράσεις. Η καθιέρωση της συμμετοχής του πολίτη στην αναμόρφωση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να πετύχουμε τη μεταμόρφωση του δυσκίνητου κράτους σε ένα ευέλικτο κρατικό μοντέλο. Αυτός ακριβώς ο λόγος είναι που δίνει ιδιαίτερη αξία στη σημερινή παρουσία όλων μας εδώ, καθώς αποτελεί ένα πρώτο αλλά ουσιαστικό βήμα για την έναρξη μιας διαδραστικής σχέσης μεταξύ πολίτη και κράτους, για μια ελπιδοφόρα συνεργασία που κοιτάει στο μέλλον.

Συζητάμε για ανοιχτές κοινωνίες, ανοιχτή καινοτομία, ανοιχτά πρότυπα. Οι ανοιχτές διαδικασίες προβάλλουν ως καθοριστικό στοιχείο των εξελίξεων της κοινωνικής και οικονομικής μας δομής. Αποτελούν προϋπόθεση για τη διαφάνεια, προϋπόθεση για την αξιοκρατία. Ενισχύουν τη συμμετοχή, την πρόσβαση στη γνώση, τη συν-δημιουργία.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, ενεργώντας σε δύο άξονες δράσης, αφενός στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών και, αφετέρου, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, προσβλέπει στην αξιοποίηση της «Ανοιχτής Διαβούλευσης». Η υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων που θα βελτιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας προϋποθέτει έναν ανοιχτό διάλογο. Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να ανοίξουμε ουσιαστικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά και με εσάς τους ίδιους τους πολίτες μέσω της διαδικασίας της «Ανοιχτής Διαβούλευσης».

Θέλουμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τόσο των κρατικών φορέων όσο και των πολιτών οι οποίοι βιώνουν τα πραγματικά προβλήματα, τη δυσχέρεια στις συναλλαγές με το Δημόσιο. Των πολιτών και φορέων που γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες στις Περιφέρειες της χώρας. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε, επιτέλους, στην υλοποίηση καίριων παρεμβάσεων για την αναδιάρθρωση του κρατικού μηχανισμού.

Θέλουμε, όμως, και τη συμμετοχή των νέων επιχειρηματιών, των επαγγελματιών που επενδύουν στην καινοτομία και τις ανταγωνιστικές δράσεις. Επιδιώκουμε το διάλογο μαζί τους, την αξιοποίηση και στήριξη των προτάσεών τους για να επιτύχουμε την τόνωση της αγοράς, όχι με πρόχειρες λύσεις αλλά με καλά οργανωμένες ενέργειες που θα αποτελέσουν στέρεα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τόσο της αγοράς, όσο και των πολιτών.

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό θα έχουν οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τεχνολογίες που θα αξιοποιηθούν σε μεγάλες, οριζόντιες και κεντρικές δράσεις  με συγκεκριμένη στόχευση. Ήδη, η επικείμενη αναθεώρηση του διαχειριστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ που αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών, όπως και η αναδιαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης, θα συμβάλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας  τόσο για τις Δημόσιες Υπηρεσίες όσο και για τις ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού προχωρά ήδη στην επιτάχυνση διαδικασιών που θα δώσουν ώθηση το αμέσως προσεχές διάστημα στην ανάπτυξη της χώρας:

 • Η προώθηση οριζόντιων στοχευμένων παρεμβάσεων για την υποστήριξη του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ), οι οποίες θα βασιστούν στους παρακάτω άξονες:
  1. Ανάπτυξη του CloudComputing
  2. Σχεδιασμός έργων και υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας
  3. Γενικευμένη χρήση Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων
  4. Ισότιμη μεταχείριση ανοιχτών και κλειστών προτύπων
  5. «Πολυκαναλική» προσέγγιση των έργων
 • Το κλείσιμο του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» το οποίο (αν και προτιμώ να αποφεύγω τη λέξη απορροφητικότητα) έχει απορρόφηση 108% και νομικές δεσμεύσεις που φτάνουν τα 400 εκατ. ευρώ και οι οποίες εκκρεμούν ως προς την πληρωμή τους
 • Η αξιολόγηση των εκκρεμών έργων του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» και η έκδοση νέων προσκλήσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχισή τους στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
 • Η χρηματοδότηση 2.500 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, ενταγμένων στη δράση Digi-Lodge για την ενίσχυση τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων
 • Η ΑΜΕΣΗ αξιολόγηση προτάσεων που εκκρεμούν από το Μάρτιο του 2009
 • Ο επανασχεδιασμός των επόμενων δράσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» που πολύ σύντομα θα τεθεί σε ανοιχτή διαβούλευση, ώστε να εντατικοποιηθεί η υλοποίηση της νέας στρατηγικής,

είναι ορισμένες μόνο από τις ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο. Επίσης, μέχρι τον Ιούνιο θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε επίσημα  τις επόμενες στοχευμένες δράσεις με νέες προσκλήσεις, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς και τα αντίστοιχα Υπουργεία.

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε σήμερα πολλές αξιόλογες προτάσεις πολιτών, που επιβεβαιώνουν έμπρακτα την αξία της «συμμετοχής». Προτάσεις που δίνουν λύσεις σε στοιχειώδη προβλήματα, τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζει ο πολίτης στις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Προτάσεις που η υλοποίησή τους θα εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δημόσιων φορέων. Δράσεις, δηλαδή, που σε κράτη με ενσωματωμένες εδώ και χρόνια αντίστοιχες ψηφιακές περιφερειακές παρεμβάσεις, ακούγονται αυτονόητες. Οι ικανότητες των πολιτών, όταν δεν απορρίπτονται εκ προοιμίου και δεν περιθωριοποιούνται μπορούν να εξελιχθούν σε πολύτιμες παρεμβάσεις που διευκολύνουν την ίδια τη Διοίκηση. Αυτή ακριβώς την παρέμβαση των πολιτών προσδοκούμε κι εμείς για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

 

Κυρίες και κύριοι,

Ένας ανοιχτός κόσμος είναι ένας κόσμος με πολλές ευκαιρίες και πολλές προκλήσεις. Απαιτεί αλλαγές στην ατομική μας στάση και συμπεριφορά καθώς και σημαντικές θεσμικές ρυθμίσεις. Είμαστε εδώ για να κάνουμε πράξη το δεύτερο. Θέλουμε, όμως, τη σύμπραξη όλων σας για να πετύχουμε και το πρώτο..

Σας ευχαριστώ