Ανακοίνωση Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/04/2010
Ανακοίνωση Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα Ψηφιακή Στρατηγική, προχωρά άμεσα στην επιτάχυνση δράσεων με στόχο την οικονομική ενίσχυση της αγοράς και τη δημιουργία έργων με προστιθέμενη αξία.  Η στρατηγική αυτή, που θα ακολουθηθεί με απόλυτη συνέπεια, ακρίβεια και προγραμματισμό, στοχεύει στον εξορθολογισμό της διάθεσης χρηματικών πόρων, την αποτελεσματική αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων και την ανάπτυξη στέρεων βάσεων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στις νέες κοινωνικοοικονομικές δομές.

 Τα μέτρα που ήδη έχουν αποφασιστεί δίνουν ξεκάθαρα το στίγμα της νέας πολιτικής, η οποία χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, ρεαλισμό και δέσμευση απέναντι στην αγορά και τους πολίτες. Όλες οι δράσεις τελούν σε απόλυτη συνάφεια με το αίσθημα «συνέχειας» του κράτους και ενισχύουν την εμπιστοσύνη πολιτών και αγοράς απέναντι σε αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσιμες οικονομικές συγκυρίες, σε συνδυασμό με την ανάγκη εντατικοποίησης των ρυθμών ανάπτυξης, οι άμεσες δράσεις της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού λειτουργούν σε δύο παράλληλα επίπεδα: αφενός προωθείται η απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης εγκεκριμένων πράξεων, μετά από την κατάλληλη προσαρμογή και ευθυγράμμισή τους με τις νέες γενικές αρχές, ενώ αφετέρου ολοκληρώνεται ο επανασχεδιασμός του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»` προκειμένου να ανταποκριθεί τάχιστα στις νέες ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, εντός του προσεχούς διμήνου, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή προχωρά σε στρατηγική άμεσης υλοποίησης που περιλαμβάνει:

  • Την ιεράρχηση και προώθηση οριζόντιων στοχευμένων πράξεων για την υποστήριξη του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ)
  • Το κλείσιμο του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η συγκεκριμένη ενέργεια περιλαμβάνει το διαχειριστικό κλείσιμο των έργων που θα παραμείνουν στο ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» αλλά και την απένταξη όσων δεν είχαν προχωρήσει έγκαιρα, μέσω των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών, σε υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
  • Την έκδοση νέων προσκλήσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια μεταφερόμενων έργων από το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η μεταφορά των εν λόγω έργων στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα θα είναι δυνατή, εφόσον συνάδουν με τους άξονες δράσεις του και τις νέες στρατηγικές. Στόχος μας είναι να μη διαψευσθεί η εμπιστοσύνη των συμβαλλόμενων φορέων στη δημόσια αρχή που οφείλει να επιδεικνύει υπεύθυνη στάση και σοβαρό προγραμματισμό.
  • Τη χρηματοδότηση 2.500 επιχειρηματικών σχεδίων, στα πλαίσια της δράσης digi-lodge, ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων.
  • Την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», προκειμένου να επανενεργοποιηθεί προσεχώς με δημοσίευση νέων προσκλήσεων για την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν ακριβέστερα στα πλαίσια της επικείμενης διαβούλευσης.
  • Την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν έως το Μάρτιο του 2009.
  • Την άμεση υλοποίηση των παραπάνω εγκεκριμένων πράξεων, μετά από την κατάλληλη προσαρμογή και ευθυγράμμισή τους με τις προτεινόμενες γενικές αρχές.
  • Την ανοιχτή διαβούλευση για τον επανασχεδιασμό των επόμενων δράσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων. Έτσι θα εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα του προγράμματος και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των νέων βάσεων ανάπτυξης για τις μελλοντικές δράσεις της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

Επιδιώκοντας την ουσιαστική αποτύπωση της διαφάνειας και ειλικρίνειας σε όλες τις ενέργειές της, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού προχωρά στη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία αποτελεί την πρώτη από σειρά αντίστοιχων ανακοινώσεων που θα ακολουθήσουν σε τακτά διαστήματα. Στόχος μας είναι η συστηματική ενημέρωση δημόσιων φορέων και ιδιωτών για την πρόοδο των δράσεων της Ειδικής Γραμματείας, ώστε να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο μοντέλο ανοιχτής επικοινωνίας και να καλλιεργηθεί μια γόνιμη σχέση εμπιστοσύνης πολίτη – κράτους.

Η αναδόμηση της Δημόσιας Διοίκησης και η τόνωση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας, απαιτούν τη συνδρομή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Η μεγιστοποίηση της προσφοράς αυτού του κλάδου στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.

Σε αυτήν την προσπάθεια σας θέλουμε όλους συμμέτοχους.