"e- Skills for Jobs 2014": Κινητοποίηση για την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/05/2014
"e- Skills for Jobs 2014": Κινητοποίηση για την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Grand Coalition for Digital Jobs” που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιείται πανευρωπαϊκής εμβέλειας καμπάνια, "e-Skills for Jobs 2014", με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των σημαντικότερων εμπλεκομένων φορέων και την ανάδειξη των ευκαιριών που προσφέρει η βιομηχανία των ΤΠΕ για την δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Η εναρκτήρια εκδήλωση της δράσης "e-Skills for Jobs 2014" θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 6 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η εκδήλωση έχει συνδεθεί με τις δραστηριότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή πολιτικών προσωπικοτήτων – αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνικών Αρχών, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις απόψεις τους σε παράλληλες θεματικές συνεδρίες συνδεδεμένες άμεσα με τους στόχους τις πολιτικές και την ψηφιακή στρατηγική για την Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας "Digital Agenda for Europe 2020".

Το συνέδριο θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών ΤΠΕ, των νέων και των ανέργων για τις αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται σε νέες ψηφιακές δεξιότητες και τις εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, ενώ με τη δημιουργία θεματικών δικτύων και συνεργασιών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Grand Coalition for Digital Jobs" θα συμβάλει στην εφαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε. για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες και την κάλυψη θέσεων εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο κύριος στόχος της καμπάνιας εστιάζεται στην ενημέρωση για εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση καθώς και άλλες ευκαιρίες, που προσφέρονται στα άτομα με ψηφιακές δεξιότητες, δηλ. σε όλους εκείνους όσους που διαθέτουν τη γνώση για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες τόσο για τους επαγγελματίες, που εργάζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όσο και για τους νέους και τους ανέργους, που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Επίσης, αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, που χρειάζονται υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Ενώ η Ευρώπη παλεύει με μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες περισσότερο από ποτέ για να βοηθήσουν την οικονομία της Ευρώπης να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Οι άνθρωποι με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες πρόκειται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο ώστε η Ευρώπη να αποτελέσει ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2014, η βιομηχανία, οι εκπαιδευτικοί φορείς και οι δημόσιες αρχές πρόκειται να υλοποιήσουν από κοινού ένα μεγάλο και ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των επίπεδων εκπαίδευσης και δεξιοτήτων.

Η καμπάνια "e-Skills for Jobs 2014" συντονίζεται από τον φορέα "DIGITALEUROPE" και το δίκτυο "European Schoolnet", σε συνεργασία με εκατοντάδες εθνικούς και πανευρωπαϊκούς εταίρους και πολλούς μεγάλους εταίρους από τη βιομηχανία πληροφορικής.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως εθνικός εταίρος για την Ελλάδα, συμμετέχει στη συν-διαμόρφωση της νέας αυτής πρωτοβουλίας "e- Skills for Jobs 2014" που υλοποιείται μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η καμπάνια "e-Skills for Jobs 2014" πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 30 χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Κροατίας, Κύπρου, Τσεχίας, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ιρλανδίας, Ισραήλ, Ιταλίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Μάλτας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Τουρκίας, Ηνωμένου Βασιλείου).

Ο μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση “Grand Coalition for Digital Jobs” αποτελεί μια πανευρωπαϊκή συνεργασία πολλαπλών εμπλεκομένων φορέων, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος στον αριθμό των ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες και στην αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στόχος της δημιουργίας του “Grand Coalition for Digital Jobs” είναι η αύξηση της προσφοράς των επαγγελματιών ΤΠΕ έως το 2015, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ικανό αριθμό εξειδικευμένων επαγγελματιών σε ΤΠΕ στην Ευρώπη μέχρι το 2020.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία Grand Coalition υποστηρίζει δέσμη νομοθετικών προτάσεων για μία “Διασυνδεδεμένη Ήπειρο και την οικοδόμηση μιας ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών (Connected Continent: Building a Telecoms Single Market)”, στόχος που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπεί στην οικοδόμηση μιας συνδεδεμένης, ανταγωνιστικής ηπείρου που θα δώσει την δυνατότητα για βιώσιμες ψηφιακές θέσεις εργασίας και βιομηχανίες.

Σχετικά Αρχεία