Ψηφιακή ενίσχυση τουριστικών καταλυμάτων από τη δράση Digilodge

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/04/2010
Ψηφιακή ενίσχυση τουριστικών καταλυμάτων από τη δράση Digilodge

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοινώνει την έγκριση 2.143 επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια της δράσης digi-lodge, προϋπολογισμού ύψους 32,19 εκατομμυρίων ευρώ, για την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων.

 

Η δράση «Ψηφιακή ενίσχυση των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων» («digi-lodge»), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), απευθύνεται σε περισσότερα από 9.000 ξενοδοχειακά καταλύματα και 20.000 τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

 

Από τις 2.829 επιχειρήσεις που υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια εντός προϋπολογισμού και φάκελο με τα απαιτούμενα στοιχεία, εγκρίθηκαν οι 2.143 κατόπιν αξιολόγησης και σύμφωνα με τον ανά Περιφέρεια διαθέσιμο υπολογισμό. Η επιχορήγηση, το ποσοστό της οποίας ανέρχεται στο 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης, θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», η οποία υλοποιεί τη συγκεκριμένη δράση.

 

 Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Αντώνης Μαρκόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού προχωρά στην οικονομική ενίσχυση της αγοράς με ταχείς ρυθμούς και την υλοποίηση της νέας στρατηγικής για μία βιώσιμη ανάπτυξη. Η στήριξη του ξενοδοχειακού κλάδου, που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, είναι προτεραιότητά μας. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κατεξοχήν τομέα επιχειρηματικής εξωστρέφειας, όπως είναι αυτός του τουρισμού, αποτελεί εχέγγυο για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας.»


Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης «digi-lodge» ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 80% προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων, από ενδιαφερόμενες να ενταχθούν στη δράση επιχειρήσεις, συνεχίζεται έως εξαντλήσεως του ανά Περιφέρεια διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr

 

 

Σχετικά Αρχεία