Δημόσια Διαβούλευση "Διαχειριστή Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/04/2010
Δημόσια Διαβούλευση "Διαχειριστή Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών"

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την  Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης – αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - ΜΑΝ.

 

Στο κείμενο της διαβούλευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας www.infosoc.gr, δημοσιεύονται οι προτεινόμενες κατευθύνσεις και αρχές για την Ανάδειξη Διαχειριστή των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών – ΜΑΝ.

 

Η  υλοποίηση καίριων παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση των δημόσιων υποδομών απαιτεί τη συμμετοχή όλων. Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς, επιχειρήσεις και τους ίδιους τους πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της (www.infosoc.gr) και να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους από την 1η έως και την 19η Απριλίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί η Δημόσια Διαβούλευση.

 

Κατά τη διάρκεια της Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την Ειδική Γραμματεία διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vafiadis [AT] infosoc.gr