Προκηρύξεις

Βρέθηκαν 186 αποτελέσματα
Συνενωση με υποέργο 2
[Κλειστή] Έναρξη10/10/2014 Λήξη18/11/2014

Υποέργο 2: Αναβάθμιση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών
[Κλειστή] Έναρξη12/09/2014 Λήξη16/10/2014

Κεντρικές Υπηρεσίες ISP & SLA
[Κλειστή] Έναρξη11/07/2014 Λήξη24/09/2014

Προμήθεια Εξοπλισμού
[Κλειστή] Έναρξη25/07/2014 Λήξη24/09/2014

Βρέθηκαν 186 αποτελέσματα

Σας ενδιαφέρει!

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις