Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων

Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα
ICT4Growth
Κλειστή

...

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός 120.000.000 €

Digi-content
Κλειστή

...

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός 16.643.081,45 €

Digi-retail
Κλειστή

Η δράση “digi-retail” αφορά στην «ψηφιακή ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με στόχο: α) τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των...

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός 98.770.000 €

E-security
Κλειστή

Η Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security» (στη συνέχεια e-security) έχει ως στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά μέσα και την ψηφιακή...

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός 10.500.000 €

Digi-lodge
Κλειστή

Η Δράση "Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)" αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ...

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός 34.430.000 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι παρούσες Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και τα Π.Ε.Π Αττική, Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος, Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, Μακεδονία – Θράκη, και υλοποιούνται μέσω απόφασης εκχώρησης αρμοδιότητας από τον εκάστοτε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ). 7:42 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε Δράση μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦΔ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη