Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 515 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/09/2010

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενημερώνει τους δυνητικούς φορείς πρότασης της Πρόσκλησης 20.1, για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων, από 30 Σεπτεμβρίου 2010 σε 15 Οκτωβρίου 2010.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/09/2010

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους δυνητικούς φορείς υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση 22.2 για την τροποποίηση αυτής.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/09/2010

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους δυνητικούς φορείς υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση 21.1 για την τροποποίηση αυτής.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/09/2010

Ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 η διάθεση προκαταβολών συνολικού ύψους €20 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις που υλοποιούν ψηφιακές επενδύσεις, στο πλαίσιο της δράσης «digi-lodge».

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/09/2010

"Το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση θα απορροφηθεί, στόχος μας είναι να μείνει η αγορά βιώσιμη και μετά από αυτό"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/09/2010

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» καλούν τους δικαιούχους και τους δυνητικούς δικαιούχους έργων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 10 που έχουν καθυστερήσει να ανταποκριθούν στις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους, να προβούν το αργότερο μέχρι τις 30/09/10  σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/09/2010

Η ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει την 30η Σεπτεμβρίου 2010 ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής σχέδιου διακήρυξης ή απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα για προέγκριση.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/09/2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει ότι διενεργεί ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σύμβουλος Αξιολόγησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013».

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/09/2010

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα στο συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, ΜΜΕ και Τεχνολογίας με θέμα ‘Building a competitive converged industry in Greece'. Τίτλος της ομιλίας "Η ελληνική ψηφιακή στρατηγική και οι προοπτικές της μετά το 2010".

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/09/2010

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει την σύσταση και συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου(ΟΔΕ) με αντικείμενο την ανάρτηση νόμων και πράξεων που αφορούν την ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση στο διαδίκτυο.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/08/2010

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού ενημερώνει για την σύσταση μητρώου αξιολογητών, με την ονομασία «Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης».

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/08/2010

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενημερώνει τους δυνητικούς φορείς πρότασης της Πρόσκλησης 17, για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων, από 6 Αυγούστου σε 03 Σεπτεμβρίου 2010.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/08/2010

Τέσσερις νέες εντάξεις πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 12,21 εκ € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνει η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την έκδοση της Πρόσκλησης 23, προϋπολογισμού 25 εκ € για τη δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Δεδομένων.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/08/2010

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενημερώνει τους δυνητικούς φορείς πρότασης της Πρόσκλησης 19, για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων, από 6 Αυγούστου σε 1 Οκτωβρίου 2010.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/08/2010

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοινώνει την έκδοση των προσκλήσεων 21.2, 22.1 και 22.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τους τομείς της Παιδείας και της Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 165 εκ €.

Βρέθηκαν 515 αποτελέσματα