Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 515 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/11/2010

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώνει την τροποποίηση της Πρόσκλησης 20.2 και τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων, από 19 Νοεμβρίου 2010 σε 17 Δεκεμβρίου 2010.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/11/2010

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώνουν την έναρξη των νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων «digi-content» και «digi-retail», οι οποίες απευθύνονται σε περισσότερες από 200.000 ελληνικές επιχειρήσεις.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/11/2010

«Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την στήριξη της καινοτομίας» παρουσίασε ο Ειδικός Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού,  Αντώνης Μαρκόπουλος, στην εκδήλωση νεανικής καινοτομίας/επιχειρηματικότητας του Ινστιτούτου Νεολαίας που λαμβάνει χώρα σήμερα με τίτλο «Δημιουργώ – Επιχειρώ – Καινοτομώ».

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/11/2010

Στο 11,34% βρίσκεται σήμερα το ποσοστό απορρόφησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ο προϋπολογισμός όλων των ενταγμένων πράξεων φτάνει τα 658.820.769,27 €.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/11/2010

Το ενδιαφέρον των πολιτών για την ενημέρωση τους μέσω Internet ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ επισκεψιμότητας, καθώς το site των αποτελεσμάτων των εκλογών, σε διάστημα 24 ωρών, δέχθηκε περισσότερα από 300.000.000 hits (αριθμό αιτημάτων) ενώ διακινήθηκαν πάνω από 3.5 Terrabytes πληροφοριών τη βραδιά των εκλογών.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/11/2010

Το http://geodata.gov.gr λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση ανοικτών, δημόσιων δεδομένων προς όλους τους πολίτες της χώρας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/11/2010

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη τροποποίηση της Πρόσκλησης 24 με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την Τρίτη 30η Νοεμβρίου 2010.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/11/2010

Η ΕΥΔ Ε.Π. "ΨΣ" πληροφορεί για την δημοσίευση των νέων στοιχείων Προόδου Υλοποίησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση" (τελευταία ενημέρωση: 1/11/2010)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/11/2010

Με εργαλείο το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία, θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, με στόχο την επίτευξη της ουσιαστικής σύγκλισης με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα ευρυζωνικής διείσδυσης.

Cloud Computing
Είδηση
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/11/2010

Η υιοθέτηση του Cloud Computing στο σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης αποτελεί μία εκ των βασικών τεχνολογικών κατευθύνσεων που προωθούνται και ενισχύονται μέσω του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/11/2010

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, επεκτείνεται το πρόγραμμα Jeremie κατά 150 εκ. ευρώ με πόρους από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», κατόπιν συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας στη χώρα μας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/11/2010

Εστιάζοντας στην ανάγκη αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στη σχέση του Κράτους με τον Πολίτη και την εξοικονόμηση πόρων σε μία ιδιαίτερη συγκυρία για τη χώρας μας, έχουν εκδοθεί, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», από το Μάρτιο του 2010 μέχρι σήμερα 20 νέες, στοχευμένες προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1 δις €, με σκοπό την υλοποιήση ψηφιακών παρεμβάσεων στο Δημόσιο Τομέα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/11/2010

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ενημερώνει τους δικαιούχους φορείς ενταγμένων πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης για την ακολουθητέα στο εξής διαδικασία διαβούλευσης και έγκρισης από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ του Τεύχους Διακήρυξης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/11/2010

Η ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ενημερώνει τους δικαιούχους πράξεων που εντάχθηκαν στις Προσκλήσεις 01_2.2., 02_1.2 και 04_2.1.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/11/2010

Η ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ενημερώνει του δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλλαν προτάσεις μέχρι την Παρασκευή 15/10/2010, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 152.289/ΨΣ4765-Α2 της 18/06/10 Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και κωδικό 21.1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

Βρέθηκαν 515 αποτελέσματα