Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 515 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/11/2019

Η ΕΥΔΕ ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από τις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν.4314/2014 είτε από την ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ για την πλήρωση δεκαπέντε (15) Θέσεων

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/10/2019

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης στα πλαίσια του έργου «Superfast Broadband»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/05/2019

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Συντονισμός και Διαχείριση Έργου (Π.1.1.2)»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/05/2019

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/05/2019

Με την υπ’ αρ. 328-Β/06-05-2019 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/03/2019

Κατ’ εφαρμογήν του άρ. 14 της ΥΑ.23451 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίνακας συμβάσεων της ΕΔΟΤΠΕ για το προηγούμενο έτος.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/07/2018

Με την υπ’ αρ. 501-Β/27.07.2018 Απόφαση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση η πράξη «Μελέτες - Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής της Δημόσιας Διοίκησης (Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.)»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/06/2018

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της δυνατότητας όλων των πολιτών για την απόκτηση υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων από 100 Mbps έως 1 Gbps.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/02/2018

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 της ΥΑ.23451 περί διαδικασιών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσίευσης καταλόγου αναδόχων του προηγούμενου έτους της ΕΔΟΤΠΕ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/08/2017

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/03/2017

Η "Ψηφιακή Ημέρα", που διοργανώθηκε στη Ρώμη είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου η κοινωνία και η βιομηχανία να προετοιμαστούν καλύτερα για να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/03/2017

Η εκδήλωση για την "Digital Day" που θα πραγματοποιηθεί σήμερα -στις 23 Μαρτίου 2017 -στη Ρώμη, θα θέσει στο προσκήνιο τις ψηφιακές προκλήσεις για το μέλλον της Ευρώπης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/03/2017

Το "Πράσινο Κέντρο Δεδομένων" πέτυχε την ελάττωση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των πόρων του υπολογιστικού νέφους με την εφαρμογή βιώσιμων πηγών ενέργειας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/02/2017

Μια νέα διαδικτυακή πύλη, www.searchculture.gr , προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιοποιημένο πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από αναγνωρισμένους φορείς πολιτισμού, όπως μουσεία, ιστορικά αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, βιβλιοθήκες, δήμοι, πολιτιστικοί & ερευνητικοί οργανισμοί.  Η πλατφόρμα παρέχει μέχρι σήμερα πρόσβαση σε περισσότερα από 160.000 τεκμήρια και 57 συλλογές που έχουν διατεθεί από 43 Φορείς πολιτισμού.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/02/2017

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 στις 17.00 με θέμα τις καλές πρακτικές και τις εμπειρίες από τις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. και κυρίως της πρωτοβουλίας JEREMIE για τις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με τίτλο: "The story of JEREMIE Funds in Greece: Lessons learned"

 

Βρέθηκαν 515 αποτελέσματα