Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 528 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/02/2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 26 Φεβρουαρίου 2014 την συνεισφορά των 146.635.815 ευρώ που προέρχεται από το ΕΤΠΑ για επένδυση υποδομής με άμεση υλοποίηση και χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, με τίτλο "Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων" που συμβάλλει στην ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/02/2014

Αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης του επιβατικού κοινού, διαχείριση του στόλου των λεωφορείων και του ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικός έλεγχος των εισιτηρίων και διασύνδεση αυτόματων πωλητών με κεντρικό σύστημα του φορέα λειτουργίας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/02/2014
...
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/02/2014

Εκσυγχρονισμός δημοσίων υπηρεσιών, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις συναλλαγές μεταξύ Δημοσίου Τομέα και πολιτών.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/02/2014

Συστηματική και αυτοματοποιημένη παροχή πληροφοριακής υποστήριξης των υπηρεσιών υγείας που βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στην χρήση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/02/2014

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διοργάνωσε Διεθνές Συνέδριο για τις εξελίξεις στα δίκτυα νέας γενιάς τηλεπικοινωνιών, με τίτλο “Speeding up NGN ubiquity: a pillar for digital growth”, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2014, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/02/2014

Ενημέρωση των Διακαιούχων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», σχετικά με την Έγκριση πιστώσεων του Ετήσιου Προγραμματισμού.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/02/2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 συνεισφορά 145.450.887 € που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου τηλεπικοινωνιών του δημόσιου τομέα και τη μετατροπή του σε μια σύγχρονη υποδομή, με το όνομα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/02/2014

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δημοσιεύει κατάλογο με ενταγμένες πράξεις που έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 5 εκατομμυρίων ευρών και τα υποέργα/διακηρύξεις τους  παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση ανάλογα με το τρέχον στάδιο τους.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/01/2014

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, με το όνομα "ELENXIS" καθιερώθηκε την τελευταία διετία ως το "μοναδικό σύστημα ελέγχου" της χώρας που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία καθώς και για την υποστήριξη των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/12/2013

Με επιτυχία και συμμετοχή 180 ατόμων ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 19.12.2013 από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση στην Αθήνα, (ξενοδοχείο Divani Caravel), η Ετήσια Εκδήλωση του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση με τίτλο «Επενδύοντας στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας μέσα από τα αποτελέσματα των δράσεων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/12/2013

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 21.3 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/12/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δημοσιεύει κατάλογο με πράξεις που παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση ανάλογα με το τρέχον στάδιο τους.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/12/2013

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» σας προσκαλούν την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 στην ετήσια εκδήλωση του Ε.Π. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσα από το www.hellasnews.tv/live/

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/11/2013

Το έργο RURAL BROADBAND, προϋπολογισμού 161.077.032 € , αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε σχεδόν 5.100 λευκές αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 40% της ελληνικής επικράτειας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/11/2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την συνεισφορά των 29.500.000 € του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/11/2013

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου εκδήλωση με θέμα: Greek ICT Innovation: A prime investment opportunity.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/11/2013

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ανακοινώνουν την έκδοση της Πρόσκλησης 41.2.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/10/2013

Στις 21 Οκτωβρίου 2013 εγκαινιάσθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η διαδικτυακή πύλη με τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου» (ΣΥ.Σ.Π.Ε.Α.Π.).

Βρέθηκαν 528 αποτελέσματα