Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 528 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/10/2015

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο Athens Digital Payments Summit, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Cotsen Hall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στις 30.09.2015. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκαν ζητήματα που αφορούν στον Τραπεζικό Κλάδο, το Λιανικό εμπόριο, το Ψηφιακό – Τεχνολογικό Οικοσύστημα, το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και τη Φοροδιαφυγή.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/10/2015

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» είναι ο τίτλος του έργου της ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 06. Οκτωβρίου 2015, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με το έργο αυτό η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επενδύει στην ψηφιακή καινοτομία και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχει προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους εθνικούς δημόσιους φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/09/2015

"Go digital" είναι το επικοινωνιακό μήνυμα που ταυτίζεται με την αναμενόμενη εφαρμογή της πολιτικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM) της ΕΕ που στοχεύει στην προώθηση του ευρύτερου πλαισίου της ψηφιακής οικονομίας. Το πρώτο συνέδριο για τις Ψηφιακή πληρωμές πραγματοποιείται αύριο 30 Σεπτεμβρίου 2015 στο COTSEN HALL, (Αναπήρων πολέμου 9, Κολωνάκι) στοχεύει να εξετάσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το μέλλον των υπηρεσιών για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/09/2015

Είναι το φετινό θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που αφορά στο συνδυασμό των τρόπων μετακίνησης στον αστικό ιστό και στην προτροπή του κοινού σε ένα πιο δραστήριο τρόπο ζωής, με έμφαση στην αλλαγή των τρόπων συμπεριφοράς μας επιλέγοντας περισσότερο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το ποδήλατο, το βάδισμα, τα μέσα μεταφοράς καθώς και τον συνδυασμό τους σε κάθε διαδρομή.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/09/2015

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με ΑΠ 78173/20.7.2015 της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΕΥΣ οι Δικαιούχοι Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 καλούνται να μην προχωρήσουν στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων σε έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/08/2015

Ο πολιτιστικός πλοηγός της Αθήνας επιδιώκει αφενός να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και αφετέρου να κάνει τον πολιτισμό προσιτό και ελκυστικό στο ευρύ κοινό που επισκέπτεται την πόλη. Μέσω του πλοηγού ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες για σημαντικά και ενδιαφέροντα σημεία της πόλης των Αθηνών, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/08/2015

Το έργο "ηλεκτρονική συνταγογράφηση" είναι μια κρίσιμη μεταρρύθμιση στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια κοινωνική υπηρεσία, η οποία αναπτύχθηκε με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία και του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη ("Digital Agenda for Europe")

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/07/2015

Βασικός στόχος του έργου είναι η κατασκευή της πλήρους εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, όπως αυτός ήταν στην περίοδο του 11ου-12ου αιώνα, βασισμένη σε στοιχεία επιστημονικής έρευνας του IΔΡΥΜΑTOΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/07/2015

Στις 22 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου Τηλεπρόνοιας του Δήμου Ζίτσας. Πρόκειται για κόμβο εξυπηρέτησης πολιτών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Ζίτσας και της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι του δήμου ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν συστήματα τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, ενώ θα δημιουργηθεί φάκελος υγείας για κάθε δημότη και θα παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας και πρόνοιας με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/07/2015

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας εκπόνησε και δημοσίευσε κατευθυντήρια οδηγία αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/07/2015

Το έργο της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης για την ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ), το οποίο υλοποιήθηκε με πόρους του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013" και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ έχει ήδη ολοκληρωθεί και αφορά σε δράσεις ψηφιοποίησης, ψηφιακής επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του αρχείου της ΥΣΑ για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία καθώς και τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του προς τους πολίτες μέσω μιας νέας ιστοσελίδας www.ysa.gr που αναπτύχθηκε για την προβολή του ψηφιοποιημένου υλικού.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/07/2015

Είναι ο τίτλος της ημερίδας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (από 9.30- 13.00) για την παρουσίαση του έργου "Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δηµόσιους Φορείς" που πρόκειται να ολοκληρωθεί κατά το τέλος Οκτωβρίου 2015.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/07/2015

Ο διαδικτυακός κόμβος "Startup Europe" (EC) που μόλις δημιουργήθηκε αποτελεί μια πύλη ενιαίας εισόδου, που απευθύνεται αποκλειστικά σε Ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητές τους βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, και στοχεύει στην ενοποίηση των οικοσυστημάτων τους.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/07/2015

Ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός τεχνολογικών δεξιοτήτων για την απασχόληση αναδεικνύει και επιβραβεύει άτομα με υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και γραμματισμού. Διοργανώνεται στο πλαίσιο της καμπάνιας για την γνώση των τεχνολογικών δεξιοτήτων για την απασχόληση 2015-2016 και επικεντρώνεται στον εντοπισμό επιτυχημένων πρωτοβουλιών που επιτεύχθηκαν με την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και τη δημιουργία τεχνολογικών προϊόντων-εφαρμογών. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται δεκτή μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/06/2015

Tην Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 πραγματοποιείται εκδήλωση στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75 στο Βοτανικό, για την παρουσίαση δύο νέων έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/06/2015

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν την οικονομία και την καθημερινότητά μας. Μια ψηφιακή ενιαία αγορά θα δημιουργήσει πολλές νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στις 29 Ιουνίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επισκεφτούν την Αθήνα για να συμμετάσχουν σε δημόσια εκδήλωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29.06.2015 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, από 09.00-17.00.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/06/2015

Εκ παραδρομής στην από 18/6/2015 ανακοίνωση μας αναφέρθηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας για το έργο "Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)" η 29 Ιουνίου 2015. Η ορθή ημερομηνία διεξαγωγής ήταν η 22/6/15 όπου και πραγματοποιήθηκε η ημερίδα. Ζητούμε συγγνώμη για τη σύγχυση που προκλήθηκε.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/06/2015

Ο 4ος διαγωνισμός φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιφέρειά Μου" στοχεύει στην ανάδειξη εξαιρετικών έργων με τη συνδρομή της χρηματοδότησης από την ΕΕ, και στη διερεύνηση της σημασίας και της αξίας τους για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Ημερομηνία έναρξης είναι η Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015, (θερινή μεσημβρινή ώρα κεντρικής Ευρώπης) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής φωτογραφιών η 28η Αυγούστου 2015,– μεσημβρινή θερινή ώρα κεντρικής Ευρώπης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2015

Είναι ο  τίτλος ενός σημαντικού έργου που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Αγροτών και των παραγωγικών και επιχειρηματικών συντελεστών της αγροτικής οικονομίας. Το έργο αποτελείται από καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αποτελούν εφαλτήριο για τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/06/2015

Οι πρωτοποριακές υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service) και την ονομασία ~οkeanos. Η υπηρεσία ~okeanos αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και προσφέρει στο σύνολο της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας: Ιδεατές μηχανές κατ’ απαίτηση, αποθηκευτικό χώρο και εργαλεία συγχρονισμού δεδομένων.

Βρέθηκαν 528 αποτελέσματα