Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 528 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/04/2013
...
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/04/2013

Ήταν το επικοινωνιακό μήνυμα για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη Συνοχή.

Εύστοχη και εποικοδομητική ήταν η αναφορά του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. κ. Johannes Hahn στον ρόλο της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου για τη νέα δημοσιονομική περίοδο της χώρας μας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/04/2013

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας-ICT4GROWTH»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/04/2013

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/03/2013

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 12613/ΔΕ1311/21-03-2013 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων καλούμε τους δικαιούχους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/03/2013

Η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» πρόκειται να αναθέσει ...

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/03/2013

Πρόσκληση Στελέχωσης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/03/2013

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξη 287 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/03/2013

Το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" συμμετέχει στο εθνικό περίπτερο μαζί με 9 ακόμη Φορείς που προέρχονται από Υπουργεία και άλλους Δημόσιους φορείς που υλοποιούν έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/03/2013

Βεβαίωση οφειλής αντί αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/03/2013

Σύμφωνα με την λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  μεριμνά για την συλλογή των προτάσεων προγραμματισμού της χρηματοδότησης των πράξεων από  τους δικαιούχους.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/02/2013

Η Απόφαση αφορά στην  τροποποίηση και κωδικοποίηση των κεφαλαίων Δ και Ε της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/02/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δημοσιεύει κατάλογο γνωμοδοτήσεων που έχει εκδώσει επί των σχεδίων τευχών δημοπράτησης πράξεων και σχεδίων συμβάσεων που ολοκληρώθηκαν από 1/11/2012 έως 8/2/2013.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/02/2013

Η "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ", Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, της δράσης «ICT4GROWTH» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνει την παράταση ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παράτασης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 και ώρα 23:00.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/02/2013

Με πολυπληθή συμμετοχή 300 περίπου επιχειρήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και Φορέων του Δημόσιου Τομέα πραγματοποιήθηκε,  την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 στο ξενοδοχείο Electra Hotel Palace στην Πλάκα, η ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση  ICT4GROWTH: "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης και παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/02/2013

Στο πλαίσιο του πρώτου επετειακού εορτασμού των 10 χρόνων από την καθιέρωσή της, την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013, πρόκειται να εορτασθεί η "Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου" που συμβάλλει στην προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης της διαδικτυακής τεχνολογίας και του ασύρματου internet κυρίως από τα παιδιά και από άτομα νεαρής ηλικίας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/02/2013

Εγκύκλιος για τη «νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων με κλήρωση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/01/2013

Από τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ ενώ η χρονική της διάρκεια εκτείνεται έως και την 18η Φεβρουαρίου 2013 στις 23:00.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/01/2013

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας για τη δράση ICT4GROWTH θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής ζωντανής μετάδοσης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/01/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΨΣ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοινώνει την άμεση εντός του Ιανουαρίου υποβολή προτάσεων της δράσης κρατικής ενίσχυσης "ICT4GROWTH", προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013.

Βρέθηκαν 528 αποτελέσματα