Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 385 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/11/2019

Η ΕΥΔΕ ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από τις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν.4314/2014 είτε από την ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ για την πλήρωση δεκαπέντε (15) Θέσεων

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/10/2019

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης στα πλαίσια του έργου «Superfast Broadband»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/05/2019

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Συντονισμός και Διαχείριση Έργου (Π.1.1.2)»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/05/2019

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/05/2019

Με την υπ’ αρ. 328-Β/06-05-2019 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/03/2019

Κατ’ εφαρμογήν του άρ. 14 της ΥΑ.23451 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίνακας συμβάσεων της ΕΔΟΤΠΕ για το προηγούμενο έτος.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/07/2018

Με την υπ’ αρ. 501-Β/27.07.2018 Απόφαση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση η πράξη «Μελέτες - Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής της Δημόσιας Διοίκησης (Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.)»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/06/2018

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της δυνατότητας όλων των πολιτών για την απόκτηση υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων από 100 Mbps έως 1 Gbps.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/02/2018

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 της ΥΑ.23451 περί διαδικασιών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσίευσης καταλόγου αναδόχων του προηγούμενου έτους της ΕΔΟΤΠΕ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/08/2017

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/03/2017

Η εκδήλωση για την "Digital Day" που θα πραγματοποιηθεί σήμερα -στις 23 Μαρτίου 2017 -στη Ρώμη, θα θέσει στο προσκήνιο τις ψηφιακές προκλήσεις για το μέλλον της Ευρώπης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/03/2017

Το "Πράσινο Κέντρο Δεδομένων" πέτυχε την ελάττωση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των πόρων του υπολογιστικού νέφους με την εφαρμογή βιώσιμων πηγών ενέργειας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/02/2017

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 στις 17.00 με θέμα τις καλές πρακτικές και τις εμπειρίες από τις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. και κυρίως της πρωτοβουλίας JEREMIE για τις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με τίτλο: "The story of JEREMIE Funds in Greece: Lessons learned"

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/02/2017

Τελευταία Προθεσμία Ολοκλήρωσης Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013 και Συνέπειες Μη Τήρησης Υποχρεώσεων Δικαιούχων.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/10/2016

Επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/09/2016

Οι πράξεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 έχουν ολοκληρωθεί από τις 31.12.2015. Υποχρέωση των δικαιούχων αποτελεί η υποβολή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης και η συνεργασία με την ΕΥΔ για τη διαχειριστική ολοκλήρωση της πράξης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/08/2016

Ο 5ος φωτογραφικός διαγωνισμός στο Facebook βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιδιώκει να αναδείξει τα αποτελέσματα έργων που επιτελούν σημαντικό έργο στις τοπικές κοινωνίες. Υποβάλλετε έως 3 φωτογραφίες μέσω της εφαρμογής στο facebook,  μέχρι τις 28 Αυγούστου, 23:59 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/05/2016

Η 9η Μαΐου -"Ημέρα της Ευρώπης" δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Στη χώρα μας διοργανώνεται πληθώρα εκδηλώσεων, με την κεντρική εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα που λαμβάνει χώρα στα Χανιά. Επιπλέον, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού για την Ημέρα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε εκστρατεία με τίτλο "Europe in My Region" με σκοπό να ενθαρρύνει τους πολίτες να ανακαλύψουν και να μάθουν περισσότερα για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/03/2016

Η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους Δικαιούχους ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης των πράξεων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ...

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/03/2016

Με την παρούσα ΚΥΑ καθορίζεται κατά Φορέα, ειδικό Φορέα ΠΔΕ και Συλλογική Απόφαση, το συνολικό ύψος των πιστώσεων.

Βρέθηκαν 385 αποτελέσματα