Σύνθετη Αναζήτηση

Θεματικές Ενότητες
Η σύνθετη αναζήτηση των προσκλήσεων πραγματοποιείται με βάση μια λέξη ή μια φράση, την κατάσταση, τον φορέα και τις θεματικές ενότητες. Μπορείτε να συνδυάσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια. Η επιλογή 'Δημιουργία RSS' σας επιστρέφει τα αποτελέσματα σε RSS

Σας ενδιαφέρει!

Πρόσκληση στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διακήρυξη για την Ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο του Έργου «Superfast Broadband»

Διακήρυξη διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντονισμός και διαχείριση έργου» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος – Κύπρου»

Δημόσια διαβούλευση WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Διακήρυξη Διαγωνισμού Μελέτες - Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΛΔΟ Α.Ε.)

Δημόσια διαβούλευση διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης (Digital Media Center)»

Δημόσια διαβούλευση της πράξης: «Μελέτες - Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής της Δημόσιας Διοίκησης (Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.)»

Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της ΕΔΟΤΠΕ

Προς Δικαιούχους σχετικά με το κλείσιμο των Πράξεων του Ε.Π. Ψ.Σ.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ολοκλήρωση Πράξεων ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

ΚΥΑ - Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Πράξεων ΠΔΕ έτους 2016

Οδηγίες Ολοκλήρωσης Πράξεων των ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013

Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Eνεργοποίηση ΕΣΠΑ 2014-2020 και Tακτοποίηση ΕΣΠΑ 2007-2013

Οδηγίες προς Δικαιούχους για υλοποίηση Πράξεων με Ίδια Μέσα

Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Ε.Π. Ψ.Σ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 22.4 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που στοχεύει στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϋπολογισμός: 20.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 25.2 που αφορά σε πράξεις Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών για Στρατηγικές Ανάπτυξης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Προϋπολογισμός: 40.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 12.2 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε πράξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Προϋπολογισμός: 15.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 27 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αποσκοπεί στην υλοποίηση μελετών για την υποστήριξη δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης.

Φορείς Πρότασης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε., ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Η.ΔΙ.ΚΑ) Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 800.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 26 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αποσκοπεί στην υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ»

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΟΑΣΑ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Προϋπολογισμός: 75.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 22.3 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αποσκοπεί στην υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων με τις υποδομές του Υπουργείου Υγείας και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την παρακολούθηση των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας, τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϋπολογισμός: 25.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 25 που αφορά σε πράξεις Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών για Στρατηγικές Ανάπτυξης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.), ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (Π.Α.Ε.Π.), ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Η.ΔΙ.ΚΑ) Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Ο.Α.Ε.Ε
Προϋπολογισμός: 50.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 20.2 που αφορά σε πράξεις Ηλεκτρονικών σημείων πρόσβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Φορείς Πρότασης: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 25.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 24 που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών του Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Φορείς Πρότασης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΧΕ), ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε), ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 90.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 23 που στοχεύει στη δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Δεδομένων (Data Centers).

Φορείς Πρότασης: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 25.000.000 €

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα