Σύνθετη Αναζήτηση

Θεματικές Ενότητες
Η σύνθετη αναζήτηση των προσκλήσεων πραγματοποιείται με βάση μια λέξη ή μια φράση, την κατάσταση, τον φορέα και τις θεματικές ενότητες. Μπορείτε να συνδυάσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια. Η επιλογή 'Δημιουργία RSS' σας επιστρέφει τα αποτελέσματα σε RSS

Σας ενδιαφέρει!

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 62 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης π/υ 2 εκ. ευρώ, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών ενημέρωσης - πληροφόρησης με τη χρήση ΤΠΕ.

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 2.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 61 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Ε.Ο.Τ. π/υ 500.000€, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών του Ελληνικού ιατρικού τουρισμού.

Φορείς Πρότασης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Τ.
Προϋπολογισμός: 4.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 60 - Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Διαχείριση και Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ με στόχους (α) τον εκσυγχρονισμό δημοσίων υπηρεσιών και την ανάπτυξη εφαρμογών για τη μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών, τον έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και (β) την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις συναλλαγές μεταξύ Δημοσίου Τομέα και πολιτών όπου θα επιφέρει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, ενισχύοντας την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών

Φορείς Πρότασης: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.500.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 22.8 - Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και εποπτευόμενων φορέων π/υ 6,3 εκ. ευρώ.

Φορείς Πρότασης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ), ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ), ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (Ι.Υ.Π.)
Προϋπολογισμός: 6.300.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 59 - Δράσεις ΤΠΕ για τον Πολιτισμό και τη Διάχυση γνώσης, προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ με στόχο, τη Διάχυση Πολιτιστικού, Ιστορικού και Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με τη χρήση ΤΠΕ στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, της διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και της καταπολέμησης του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Φορείς Πρότασης: ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Κ.Ε.Π.Ε.), ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Σύλλογος των Αθηναίων, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Προϋπολογισμός: 4.500.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 58 - Ψηφιακές Δράσεις για ομάδες πολιτών που βρίσκονται αποκλειστικά στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ με στόχο, την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Φορείς Πρότασης: ΕΣΑΜΕΑ, ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΝΗΓΩΝ, ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 57 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για τις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, προϋπολογισμού 4 εκ. ευρώ.

Φορείς Πρότασης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Προϋπολογισμός: 4.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 55 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιμελητηρίων που βρίσκονται στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης και δεν έχουν ενταγμένη πράξη στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ.

Φορείς Πρότασης: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ που βρίσκονται στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης
Προϋπολογισμός: 3.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 56 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ.

Φορείς Πρότασης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 54 - Συστήματα δυναμικής πληροφόρησης κοινού, διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου και αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων Υπεραστικών Συγκοινωνιών στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, προϋπολογισμού 8 εκ. ευρώ.

Φορείς Πρότασης: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ που έχουν μορφή ΑΕ
Προϋπολογισμός: 10.000.000 €

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα