Σύνθετη Αναζήτηση

Θεματικές Ενότητες
Η σύνθετη αναζήτηση των προσκλήσεων πραγματοποιείται με βάση μια λέξη ή μια φράση, την κατάσταση, τον φορέα και τις θεματικές ενότητες. Μπορείτε να συνδυάσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια. Η επιλογή 'Δημιουργία RSS' σας επιστρέφει τα αποτελέσματα σε RSS

Σας ενδιαφέρει!

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα
Πρόσκληση 4_2.1
[ Κλειστή ]

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει ότι από 1ης Ιουλίου ανακαλείται η ισχύς της Πρόσκλησης 04_2.1 και πρόκειται να αντικατασταθεί.

Φορείς Πρότασης: ΚΡΑΤΟΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΕΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ), ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 200.000.000 €

Πρόσκληση 3
[ Ανοικτή ]

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 03_3.1_v01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Φορείς Πρότασης: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε., ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Προϋπολογισμός: 24.395.900 €

Πρόσκληση 2_1.2
[ Κλειστή ]

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει ότι από 1ης Ιουλίου ανακαλείται η ισχύς της Πρόσκλησης 02_1.2 και πρόκειται να αντικατασταθεί.

Φορείς Πρότασης: ΚΡΑΤΟΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.), ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) Η ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 200.000.000 €

Πρόσκληση 1_2.2
[ Κλειστή ]

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει ότι από 1ης Ιουλίου ανακαλείται η ισχύς της Πρόσκλησης 01_2.2 και πρόκειται να αντικατασταθεί.

Φορείς Πρότασης: ΚΡΑΤΟΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.), ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) Η ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 100.000.000 €

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα