Έναρξη υποβολής προτάσεων για την νέα πρόσκληση της Ειδική Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/04/2010
Έναρξη υποβολής προτάσεων για την νέα πρόσκληση της Ειδική Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού

H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση 10, ενεργοποιώντας άμεσα το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση με την ένταξη ώριμων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

Με την πρόσκληση αυτή, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση και η συνέχιση από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ 2007-2013) μεταφερόμενων ημιτελών έργων του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ’ ΚΠΣ), που είναι συμβατά με τους άξονες δράσης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Στόχος της Ειδικής Γραμματείας είναι να μη διαψευσθεί η εμπιστοσύνη των συμβαλλόμενων φορέων στη δημόσια αρχή, που οφείλει να επιδεικνύει υπευθυνότητα στον προγραμματισμό και τις δράσεις της.

 

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, δεδομένης της κρισιμότητας των οικονομικών συγκυριών, προχωρά άμεσα στην επιτάχυνση δράσεων, αποσκοπώντας στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία έργων με προστιθέμενη αξία. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης της αγοράς και του συνόλου των πολιτών στην υπεύθυνη προσπάθεια για την αποτελεσματική αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων.