Υπολογιστικές υπηρεσίες: Okeanos Cloud Computing Service

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/06/2015
Υπολογιστικές υπηρεσίες: Okeanos Cloud Computing Service

~okeanos (IaaS Cloud Computing Service)

Οι πρωτοποριακές υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service) και την ονομασία ~οkeanos.

Η υπηρεσία ~okeanos προσφέρει στο σύνολο των μελών ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας:

 • Ιδεατές μηχανές (Virtual Machines) κατ’ απαίτηση (on demand).
 • Αποθηκευτικό χώρο (online storage).
 • Εργαλεία συγχρονισμού δεδομένων (syncing).

Η πρόσβαση στους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς χώρους γίνεται μέσω φιλικού γραφικού περιβάλλοντος (Graphical User Interface), ενώ προχωρημένοι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν την υπηρεσία και μέσω προγραμματιστικών διεπαφών (Application Programming Interfaces – APIs) που έχουν αναπτυχθεί.

Ο ~okeanos, βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τον 07/2011 και παράλληλα βελτιώνεται και αναβαθμίζεται διαρκώς παρακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις των ΤΠΕ.

Η ανάπτυξη, εφαρμογή, διάθεση, παρακολούθηση και διαχείριση υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών πραγματοποιείται κεντρικά από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), https://www.grnet.gr/el/node/317

Οφέλη από την ενεργοποίηση των υπηρεσιών κεντρικής φιλοξενίας υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων (Cloud Computing) σε κεντρικό επίπεδο:

 • Τεράστιες οικονομίες στις προμήθειες διακομιστών (servers) στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, τα οποία έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των κεντρικών υποδομών της ΕΔΕΤ ΑΕ (με την μορφή εικονικών μηχανών) για τις δικές τους εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η μείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, το οποίο θα ξεπερνούσε τα 6.000.000 ευρώ για την προμήθεια 5.800 εικονικών μηχανών
 • Δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών με τη διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων (big data), δεδομένου ότι η δημιουργία υπολογιστικών κόμβων (computational clusters) μέσω του ~okeanos πραγματοποιείται μέσα σε δευτερόλεπτα, ή λίγα λεπτά.
 • Διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της υποδομής και της διαθεσιμότητας των αποθηκευμένων δεδομένων μέσω της διαρκούς επίβλεψης της υποδομής του ~okeanos από το κέντρο λειτουργίας δικτύου (Network Operations Centre) και κέντρο λειτουργίας υπηρεσιών (Service Operations Centre) της ΕΔΕΤ και παράλληλη εξοικονόμηση διαχειριστικού κόστους, λόγω της κεντρικής διαχείρισης του συνόλου της υποδομής.

Αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας:

 • Αποθηκευτικός χώρος: πάνω από 1PB για μηχανές και δεδομένα χρηστών
 • 9.000 και πλέον δημόσιες διευθύνσεις (τύπου IPv4) για τους χρήστες
 • 12 υπολογιστικές συστοιχίες (clusters)
 • Λειτουργία από το http://okeanos.grnet.gr σε πραγματικό χρόνο
 • Χρήστες & ενεργές μηχανές: περισσότεροι από 20.000 χρήστες και αντίστοιχες ενεργές μηχανές
 • Δίκτυα: συνολικά > 142.000 δίκτυα
 • Μηχανές: συνολικά πάνω από 465.000 VMs (virtual machines)

Πρόσθετες υπηρεσίες, βασισμένες στις υπηρεσίες παροχής υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων, με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία (value added services) αποτελούν:

Οι υπηρεσίες "e-Science", με εργαλεία και περιβάλλοντα για τον ευκολότερο χειρισμό μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), τα "ψηφιακά αποθετήρια", και το "λογισμικό ως υπηρεσία" (Software as a Service), με την οποία οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν όχι μόνο ιδεατές μηχανές, αλλά προ-εγκατεστημένα προγράμματα τα οποία θα διατίθενται ως υπηρεσία μέσω του υπολογιστικού νέφους.

Τέλος, ο ~okeanos αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο υπολογιστικό σύννεφο IaaS σε παραγωγή στην Ευρώπη. Είναι διαθέσιμο πιλοτικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ως ~okeanos-global πάνω από το δίκτυο GÉANT, μέσω της πλατφόρμας πιστοποίησης eduGAIN στη διεύθυνση http://okeanos-global.grnet.gr. Το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για την υλοποίηση του ~okeanos είναι διαθέσιμο με ανοιχτή άδεια, στο http://synnefo.org, και έχει ήδη υιοθετηθεί από χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

 •  Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.300.110,00 €
 •  Κοινοτική Συμμετοχή: 3.668.584,85 € n Εθνική Συμμετοχή:: 694.915,15 €