Υποβολή Αιτημάτων Αποπληρωμής Ε.Π. 2007-2013 στην Ε.Ε.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/02/2017
Υποβολή Αιτημάτων Αποπληρωμής Ε.Π. 2007-2013 στην Ε.Ε.

Η πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 των ΔΑ, ΕΔΑ και ΕΦΔ θα είναι δυνατή μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και είναι προφανές ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών αρμοδιότητας των υπηρεσιών αυτών. Δείτε τη σχετική επιστολή εδώ.