Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας

Τελευταία Τροποποίηση: 03/03/2015
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
4
Δικαιούχος
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
400.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
327505
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
16/12/2014
Ημερομηνία Λήξης
31/12/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
27/02/2015
Ημερομηνία Λήξης
15/04/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Δημόπουλος Ευάγγελος

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500553

Email edimop@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις