"Υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας e-βοήθεια στο σπίτι" μέσω του κέντρου τηλεπρόνοιας στο Δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/07/2015
"Υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας e-βοήθεια στο σπίτι" μέσω του κέντρου τηλεπρόνοιας στο Δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων

Στις 22 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου Τηλεπρόνοιας του Δήμου Ζίτσας. Πρόκειται για κόμβο εξυπηρέτησης πολιτών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Ζίτσας και της ευρύτερης περιοχής.
Οι «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας e-Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελούν μέρος της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», που συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Με τη λειτουργία του Κέντρου, οι κάτοικοι του δήμου ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν συστήματα τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, ενώ θα δημιουργηθεί φάκελος υγείας για κάθε δημότη και θα παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας και πρόνοιας με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.


Στο Κέντρο Τηλεπρόνοιας θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:


•    Υπηρεσία κατ’ oίκον παρακολούθησης και φροντίδας
•    Υπηρεσία Προληπτικής Παρακολούθησης και Φροντίδας
•    Υπηρεσία για την αυτόνομη διαβίωση και ασφάλεια ευαίσθητων και ευάλωτων ατόμων (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνια πάθηση), με χρήση συσκευής εντοπισμού θέσης και εκπομπής σήματος κινδύνου / πτώσης
•    Yπηρεσία Φακέλου Φροντίδας Δημότη.