Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών υπηρεσιών

Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2017
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
2
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός
71.742,2 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
304211
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
21/10/2014
Ημερομηνία Λήξης
05/11/2014

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
10/02/2015
Ημερομηνία Λήξης
23/03/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Χαρτσιάς Νικόλαος

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500547

Email nchartsias@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις