ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τελευταία Τροποποίηση: 23/01/2015
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Προϋπολογισμός
1.592.677,81 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
482358
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
05/08/2014
Ημερομηνία Λήξης
20/08/2014

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
16/01/2015
Ημερομηνία Λήξης
09/03/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Καρακάσης Χρήστος

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500532

Email ch.karakasis@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις