Τροποποίηση Πρόσκλησης 31.2 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/05/2012
Τροποποίηση Πρόσκλησης 31.2 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους δυνητικούς φορείς υποβολής προτάσεων για την τροποποίηση της Πρόσκλησης 31.2, όσoν αφορά την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 25 Μαίου 2012. Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκλησης 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» αφορά σε πράξεις φορέων πολιτισμού.