Τροποποίηση Πρόσκλησης 25

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/01/2011
Τροποποίηση Πρόσκλησης 25

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους δυνητικούς φορείς υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση 25 για την τροποποίηση αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκληση 25 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" αφορά σε πράξεις Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών για Στρατηγικές Ανάπτυξης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Πρόσκληση έχει εκδοθεί στο πλαίσιο

του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ»,

* Ειδικός Στόχος 1.2: «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου τομέα με την χρήση ΤΠΕ»

του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

* Ειδικός Στόχος 2.2: «Ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη».

Σχετικά Αρχεία