"Τομείς δράσης της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/04/2015
"Τομείς δράσης της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά"

Τομείς δράσης της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

"Η Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εποχής: καλύτερες υπηρεσίες, μεγαλύτερη συμμετοχή και νέες θέσεις εργασίας», δήλωσε Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής.

Είτε πρόκειται για σπουδές είτε για την παρακολούθηση ταινιών, την πραγματοποίηση διαδικτυακών αγοραπωλησιών, την επικοινωνία με φίλους ή με τον γιατρό μας, το διαδίκτυο αποτελεί πραγματικό χρυσωρυχείο ψηφιακών ευκαιριών.

Καθημερινά όμως στην ΕΕ, τόσο οι μεμονωμένοι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωποι με πολυάριθμα εμπόδια, από τον γεωγραφικό αποκλεισμό ή τις ανεπάρκειες της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων έως τις ασύνδετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Πολύ συχνά, οι ψηφιακές υπηρεσίες παραμένουν κλεισμένες στα εθνικά σύνορα. Η Επιτροπή Juncker έχει καθορίσει ως πρωταρχικό στόχο της την εξάλειψη αυτών των εμποδίων και τη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς: με τον τρόπο αυτό, οι ελευθερίες που διέπουν την ενιαία αγορά της ΕΕ θα επεκταθούν και στον ψηφιακό τομέα, δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Στις 25 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες συζήτηση αναφορικά με τη στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί τον Μάιο. Κατά την συζήτηση προσδιορίσθηκαν οι τρείς κυριότεροι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η δράση της παρούσας Επιτροπής. Πρόκειται για ουσιαστικές αλλαγές που θα επηρεάσουν τόσο τους ευρωπαίους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις.

 1. Καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως για τις ΜΜΕ, χάρη στην εναρμόνιση των κανόνων για τις συμβάσεις και τους καταναλωτές, καθώς και σε πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.
 • Αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν πολύ συχνά, και χωρίς καμία δικαιολογία, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι κατά την χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Μια τέτοια δυσμενής διάκριση είναι αδιανόητη σε μια Ενιαία Αγορά.
 • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των δημιουργών και των συμφερόντων των χρηστών ή των καταναλωτών. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα συμβάλλουν στη βελτίωση τη πρόσβασης στα πολιτισμικά αγαθά καθώς και στην διασφάλιση μεγαλύτερου σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων με την υποστήριξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και την ταυτόχρονη παροχή νέων ευκαιριών στους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς περιεχομένου.
 • Απλούστευση του καθεστώτος ΦΠΑ, παράγοντα σημαντικού για την τόνωση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. Το κόστος και η πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η ύπαρξη διαφορετικών φορολογικών διατάξεων αποτελούν μείζον πρόβλημα για τις ΜΜΕ.
 1. Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την άνθηση ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών
 • Ενθάρρυνση των επενδύσεων στις υποδομές οι οποίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη των νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και βασίζονται σε συνδέσεις internet υψηλής ταχύτητας και ασφαλή δίκτυα. Το θέμα αυτό θα διευθετηθεί με την επανεξέταση από την Επιτροπή των ισχυόντων κανόνων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και μέσων επικοινωνίας, ώστε αυτοί να προσαρμοστούν στη νέα συγκυρία, ιδίως όσον αφορά τις συνήθειες των καταναλωτών (την αύξηση του αριθμού φωνητικών κλήσεων μέσω του διαδικτύου, για παράδειγμα), και την εμφάνιση νέων παραγόντων στον τομέα αυτό.
 • Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών αναφορικά με τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, παράγοντα ζωτικής σημασίας για το διαδίκτυο. Μέχρι σήμερα, λόγω της ελλείψεως κατάλληλου ραδιοφάσματος, η Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντική καθυστέρηση στην καθιέρωση της τελευταίας τεχνολογίας 4G. Το ραδιοφάσμα δεν σταματά στα εθνικά σύνορα: απαιτείται ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διαχείρισή του, ώστε να προαχθεί πραγματική ενιαία αγορά με πανευρωπαϊκές υπηρεσίες.
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές υπηρεσίες με την παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας, την συμπερίληψη των διαδικτυακών υπηρεσιών στη διαδικτυακή αλυσίδα αξιών καθώς και την διευκόλυνση της ταχείας αφαίρεσης του παράνομου περιεχομένου, με στόχο την επίτευξη μιας ακμάζουσας οικονομίας βασιζόμενης στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει την αυξανόμενη σημασία των διαδικτυακών διαύλων (όπως π.χ. μηχανών αναζήτησης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών καταστημάτων εφαρμογών, κ.λπ.).
 • Ταχεία έγκριση του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενέργεια καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων διαδικτυακών χρηστών, οι οποίοι μέχρι σήμερα (σε ποσοστό 72 %) έχουν επιφυλάξεις ως προς τις διαδικτυακές υπηρεσίες με το φόβο μήπως υποχρεωθούν να αποκαλύψουν πολλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο.
 1. Δημιουργία ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας με αναπτυξιακό δυναμικό μακροπρόθεσμης χρονικής περιόδου
 • Υποστήριξη όλων των βιομηχανικών τομέων στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και στη διαχείριση της μετάβασης προς ένα έξυπνο βιομηχανικό σύστημα («Βιομηχανία 4.0») από την Επιτροπή, δεδομένου ότι η βιομηχανία αποτελεί τον φέροντα οργανισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας: ο τομέας μεταποίησης της ΕΕ αριθμεί 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις και 33 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
 • Εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των νέων τεχνολογιών, ώστε αυτές να αναπτυχθούν ταχύτερα, με τον καθορισμό ενιαίων προδιαγραφών, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
 • Πλήρη αξιοποίηση της οικονομίας των δεδομένων από τη βιομηχανία και την κοινωνία. Δεδομένου του τεράστιου αριθμού των δεδομένων που παράγονται ανά δευτερόλεπτο, από ανθρώπους ή από μηχανήματα, όπως αισθητήρες που συγκεντρώνουν κλιματικές πληροφορίες, δορυφορικές εικόνες, ψηφιακές φωτογραφίες και βίντεο, αρχεία συναλλαγών ή σήματα GPS. Τα μαζικά δεδομένα αποτελούν πραγματικό χρυσωρυχείο, αλλά και εγείρουν σημαντικά προβλήματα, από την ιδιοκτησία έως την προστασία των δεδομένων και τα πρότυπα. Οι αδυναμίες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να απεγκλωβιστεί το οικείο δυναμικό.
 •   Αξιοποίηση του υπολογιστικού νέφους, του οποίου η χρήση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς: το ποσοστό των ψηφιακών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο υπολογιστικό νέφος προβλέπεται να αυξηθεί από 20 % (2013) σε 40 % το 2020. Παρότι τα κοινόχρηστα δίκτυα και οι κοινόχρηστοι πόροι μπορούν να τονώσουν την οικονομία μας, χρειάζονται επίσης κατάλληλο πλαίσιο που να ευνοεί τη διάδοσή τους και τη χρήση τους από άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.
 •   Απόλυτο όφελος των Ευρωπαίων πολιτών από την δυνατότητα χρήσης των πλήρως δια-λειτουργουσών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έως τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας) καθώς και από τη δυνατότητα ανάπτυξης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες του διαδικτύου αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητές τους για εύρεση εργασίας.

*(από το Δελτίο Τύπου της Ε.Ε. αναφορικά με την στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά)

Στα σχετικά αρχεία θα δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και το έντυπο "Why we need a Single Digital Market"με τα στατιστικά στοιχεία

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_el.htm