Το νέο "Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/04/2015
Το νέο "Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη"

Το νέο "Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη"

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jyrki Katainen, επισκέπτεται την Ελλάδα για την παρουσίασή του

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στην Ελλάδα την Πέμπτη και την Παρασκευή (23-24.04.2015) στο πλαίσιο των επισκέψεων του στα κράτη μέλη για την προώθηση του "Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη".

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα μας, ο Αντιπρόεδρος κ. Katainen, συνοδευόμενος από τον έλληνα επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο,  θα έχει συναντήσεις με την ελληνική κυβέρνηση, θα πραγματοποιήσει διάλογο με τους πολίτες, ενώ παράλληλα θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου και των οικονομικών φορέων.

Ο Αντιπρόεδρος Katainen δήλωσε: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτό το Επενδυτικό Πρόγραμμα επίσκεψης στην Ελλάδα. Είχα καλές συζητήσεις με την ελληνική βιομηχανία, εκπρόσωποι της οποίας είναι σθεναρά υπέρ του Επενδυτικού Σχεδίου. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων του ιδιωτικού ή δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αναλάβει περισσότερους κινδύνους. Αλλά αυτό επίσης σημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι η εμπιστοσύνη σε όλη τη χώρα θα αυξηθεί. Η χώρα πρέπει να δείξει το αποφασιστικότητα με τη διενέργεια φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων κατάλληλων για επενδύσεις."

Από τον Μάιο του 2010, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια επιδείνωση των συνθηκών χρηματοδότησης της, οι οποίες οδήγησαν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην παροχή οικονομικής στήριξης, με τη μορφή μιας Σύμβασης Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος καταβλήθηκαν αξιοσημείωτες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και το πρόγραμμα αυτό παρατάθηκε μέχρι το τέλος του Ιουνίου, για την ολοκλήρωση του οποίου εργάζονται οι Ελληνικές Αρχές και τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός μιας σειράς δεσμεύσεων και των μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και της απασχόλησης, τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που συμβάλλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία καθώς και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη πρόκειται να κινητοποιήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 315 € δισεκατομμυρίων ευρώ  για τα επόμενα τρία έτη (2015-2017).

Σε κάθε επίσκεψη κράτους μέλους προωθούνται  τα τρία στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη:

  1. Κινητοποίηση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Ιανουαρίου την νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Με ισχυρή πολιτική βούληση από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ο στόχος είναι η έγκριση του σχεδίου Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI ) μέχρι το καλοκαίρι του 2015, έτσι ώστε το Ταμείο να μπορεί να δημιουργηθεί όχι αργότερα από τον Σεπτέμβριο του 2015 και τα κεφάλαια να αρχίσουν να ρέουν από το φθινόπωρο.

Το Ταμείο θα εγκατασταθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Επιτροπής.

Το Ταμείο αποτελεί τον πυρήνα της επενδυτικής επίθεσης που επιδιώκει ο πρόεδρος Γιούνκερ. Πρόκειται να κινητοποιήσει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα στηρίξει, ιδιαίτερα, στρατηγικές επενδύσεις, όπως σε ευρυζωνικά και ενεργειακά δίκτυα, καθώς και μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 υπαλλήλους.

Η πρόταση προβλέπει επίσης τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Κέντρου Επενδύσεων, που θα παρέχει βοήθεια για τον προσδιορισμό, την προετοιμασία και την ανάπτυξη έργων σε ολόκληρη την Ένωση.

Τέλος, η ύπαρξη μιας δεξαμενής ευρωπαϊκών επενδυτικών έργων θα δώσει στους επενδυτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά έργα.

2. Μια νέα δεξαμενή ευρωπαϊκών έργων

Χάρη σε μια διαφανή δεξαμενή ευρωπαϊκών έργων οι επενδυτές θα ενημερώνονται σχετικά με διαθέσιμα υφιστάμενα και πιθανά μελλοντικά σχέδια. Σήμερα, η έλλειψη πληροφόρησης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τις επενδύσεις. Η δεξαμενή έργων θα είναι προσβάσιμη μέσω μιας διαδικτυακής πύλης η οποία θα επικαιροποιείται τακτικά, ώστε οι επενδυτές να διαθέτουν αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες προκειμένου να αποφασίζουν για τις επενδύσεις τους.

Ένας νέος κόμβος τεχνικής βοήθειας θα διασφαλίζει ότι τα έργα είναι καλά δομημένα και να συμβατά με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

3.   Οι κανονιστικές μεταρρυθμίσεις.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της για το 2015, εργάζεται για την άρση των κανονιστικών εμποδίων για τις επενδύσεις και την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς.

Ως ένα πρώτο σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της κατάργησης των εμποδίων και την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, είναι η Πράσινη Βίβλος για την δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 Φεβρουαρίου, με την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Επόμενοι σταθμοί των επισκέψεων του Αντιπροέδρου στα κράτη μέλη είναι:

Το Λουξεμβούργο, στις 27 Απριλίου

Η Δανία, στις 7 Μαΐου

Η Σουηδία, στις 8 Μαΐου

Στόχος είναι η κάλυψη και των 28 κρατών μελών  της ΕΕ μέχρι τον Οκτώβριο του 2015. Για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Επενδύσεων ο Αντιπρόεδρος, κ. Jyrki Katainen, θα επισκεφθεί και χώρες εκτός ΕΕ εντός του τρέχοντος έτους.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη:

Investment Plan for Europe website

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/vice-president-katainen-visits-greece-his-investment-plan-europe-roadshow_en

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3222_en.htm

Σχετικά Αρχεία