Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ’ρτας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού

Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2014
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ
Προϋπολογισμός
574.900 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
482370
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
03/10/2014
Ημερομηνία Λήξης
17/10/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
23/12/2014
Ημερομηνία Λήξης
11/02/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Κυπραίος Μιχάλης

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500548

Email mkypraios@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις