Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κομοτηνής Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού

Τελευταία Τροποποίηση: 17/12/2014
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Προϋπολογισμός
562.660 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
482369
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
26/09/2014
Ημερομηνία Λήξης
10/10/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
12/10/2014
Ημερομηνία Λήξης
30/01/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Κυπραίος Μιχάλης

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500548

Email mkypraios@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις