Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού

Τελευταία Τροποποίηση: 11/02/2015
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
Προϋπολογισμός
702.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
482371
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
16/01/2015
Ημερομηνία Λήξης
13/03/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις