Θετικά αξιολογημένες προτάσεις στο πλαίσιο των Πρόσκλησεων 22.3 και 25 για την Υγεία και την Εργασία - Κοινωνική Ασφάλιση

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/05/2011
Θετικά αξιολογημένες προτάσεις στο πλαίσιο των Πρόσκλησεων 22.3 και 25 για την Υγεία και την Εργασία - Κοινωνική Ασφάλιση

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώνουν τη θετική αξιολόγηση 11 προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 18.138.438 εκ ευρώ, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 22.3 για την Υγεία και 25 για την Εργασία – Κοινωνική Ασφάλιση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Μεταξύ των προτάσεων αυτών περιλαμβάνεται η υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων που αποσκοπούν:

- Στην αναβάθμιση των μηχανισμών προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων

- Στην ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας

- Στη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων

- Στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για προγραμματισμό ιατρικών εξετάσεων μέσω διαδικτύου (e-Ραντεβού)

- Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας για τη διαχείριση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης και κρίσεων υγειονομικής φύσεως

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω προτάσεις πατήστε εδώ.