Συχνές Ερωτήσεις για Επικαιροποιημένα Πλαίσια Συνεργασίας Πρόσκλησης 31

Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2012
Ερώτηση 1

Μεταξύ των πινάκων προδιαγραφών του Πρότυπου Τεύχους Προκήρυξης που έχει δημοσιευτεί από την ΕΥΔ ΨΣ και των πινάκων προδιαγραφών του Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και Δικαιούχου, εμφανίζονται κάποιες διαφοροποιήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό και ποιός είναι ο συσχετισμός μεταξύ των δύο πινάκων;

Ερώτηση 2

Τι συμβαίνει εάν ένας Δικαιούχος έχει ήδη διαβουλευτεί τους πίνακες του Προτύπου Τεύχους Προκήρυξης; Θα πρέπει να τους αντικαταστήσει με αυτούς του Πλαισίου Συνεργασίας;

Ερώτηση 3

Πως θα πραγματοποιείται η επικαιροποίηση των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας για τις πράξεις των προσκλήσεων 31 και 31.2;

Ερώτηση 5

Τι συμβαίνει αν ένας Δικαιούχος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία διαβούλευσης των τευχών προκήρυξης αλλά δεν έχει ακόμη υπογράψει το Πλαίσιο Συνεργασίας; Μπορεί να καταθέσει τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης στην ΕΥΔ ΨΣ;

Ερώτηση 6

Σελ. 7, ΚΕΦ. 6, 5ο bullet: Τι εννοείτε ως "κανόνες για το συντονισμό και ενιαία αδειοδότηση των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων"; Υπάρχει κάποια σχετική οδηγία;

Ερώτηση 7

Σελ. 7, ΚΕΦ. 6, 6ο bullet: Οι πόροι για τις μετακινήσεις του Δικαιούχου για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας θα εξασφαλίζονται από την Πράξη "Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης Ανοιχτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου" (βλ. κεφ. 9); Αν όχι, η συμμετοχή με φυσική παρουσία θα γίνεται στο μέτρο που επιτρέπει ο προϋπολογισμός του Δικαιούχου;

Ερώτηση 8

Σελ. 7, ΚΕΦ. 6, 7ο bullet: Εξειδικευμένες οδηγίες, προδιαγραφές και πρότυπα (π.χ. σχήματα μεταδεδομένων, αντιστοίχηση σχημάτων με ESE) θα  δοθούν στον Δικαιούχο από το ΕΚΤ;

Ερώτηση 9

Σελ. 9, ΚΕΦ. 8, σημείο 2.  Τι εννοείται ως "ανοιχτή, επεξεργάσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή"; Για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε pdf στο οποίο δεν επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένου;

Ερώτηση 10

Αναφορικά με την απάντηση στην ερώτηση 3 που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ισχύει ότι καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης από τον Ανάδοχο, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές διαλειτουργικότητας δεν θα αλλάξουν;

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις