Πρόσκληση 22.7 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/04/2014
Πρόσκληση 22.7 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 22.7 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας με στόχο, τη διασύνδεση των μεγαλύτερων δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων της χώρας με το δίκτυο ΕΔΕΤ, κατ αναλογία με την πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και για το επιστημονικό τους προσωπικό.

Σχετικά Αρχεία