Πρόσκληση 69 - Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/11/2014
Πρόσκληση 69 - Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 69 - Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ με βασικό στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα με τη χρήση ΤΠΕ.

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν σε:

  • Υποστήριξη διαδικασιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού, δεδομένων, υλισμικού και παραγωγής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα
Σχετικά Αρχεία