Πρόσκληση 68 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων Εύδοξος ΙΙ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/11/2014
Πρόσκληση 68 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων Εύδοξος ΙΙ

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκληση 68 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων Εύδοξος ΙΙ π/υ 1,2 εκ. ευρώ, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Βασικοί στόχοι της Πρόσκλησης είναι:
· Η αναδιάρθρωση και ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός της ολοκληρωμένης διαχείρισης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.
· Η μείωση του κόστους των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων
· Η διεύρυνση της υπηρεσίας διαχείρισης και παροχής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων σε όλες τις κατηγορίες χρηστών
· Η προώθηση της ανταλλαγής των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων μεταξύ των φοιτητών.

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής:
· Δημιουργία μηχανισμών διαχείρισης και ρύθμισης του κόστους - Εφαρμογή «Κουπονιού Συγγραμμάτων».
· Δημιουργία συστήματος Πληρωμής Εκδοτών και Σύστημα Κοστολόγησης
· Δημιουργία Μηχανισμού Ανταλλαγής Συγγραμμάτων
· Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης Ψηφιακών Συγγραμμάτων
· Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές