Πρόσκληση 67 - Ψηφιακές υπηρεσίες ασφαλούς πλοήγησης στον κυβερνοχώρο

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/11/2014
Πρόσκληση 67 - Ψηφιακές υπηρεσίες ασφαλούς πλοήγησης στον κυβερνοχώρο

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 67 - Ψηφιακές υπηρεσίες ασφαλούς πλοήγησης στον κυβερνοχώρο π/υ 400 χιλ. ευρώ, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Βασικός στόχος της Πρόσκλησης είναι:

· Η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών με σκοπό την ενίσχυση της σωστής και ασφαλούς πλοήγησης στο κυβερνοχώρο και την αντιμετώπιση του φαινομένου του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο (Internet Addiction).

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν σε:

· Δημιουργία ή αναβάθμιση διαδικτυακής πύλης με σκοπό την παροχή βοήθειας και έγκυρων συμβουλών και ενημέρωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων, κατά τη διάρκεια της πλοήγησης των παιδιών/ εφήβων στο διαδίκτυο.

· Δημιουργία στοχευμένου ηλεκτρονικού υλικού (ψηφιακό περιεχόμενο) με σκοπό την εκπαίδευση των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών στη σωστή και ασφαλή πλοήγηση στον κυβερνοχώρο και στους τρόπους αντιμετώπισης περιπτώσεων εθισμού στη χρήση του διαδικτύου.

 

Σχετικά Αρχεία