Πρόσκληση 65: Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της δεύτερης και τρίτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια Αττικής

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/11/2014
Πρόσκληση 65: Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της δεύτερης και τρίτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια Αττικής

 Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 65: Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της δεύτερης και τρίτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ με βασικό στόχο

τη σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και τη δημιουργία κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της δεύτερης και τρίτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια Αττικής.

 

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν σε:

  • Αναβάθμιση υφιστάμενης υπηρεσίας αναζήτησης και θέασης κτηματολογικών στοιχείων μέσω της δημιουργίας νέου ηλεκτρονικού περιεχομένου της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης για περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
  • Παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων διόρθωσης προσωπικών στοιχείων για τις νέες περιοχές της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης.