Πρόσκληση 60 - Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Διαχείριση και Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/10/2014
Πρόσκληση 60 - Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Διαχείριση και Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 60 - Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Διαχείριση και Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ με στόχους

(α) τον εκσυγχρονισμό δημοσίων υπηρεσιών και την ανάπτυξη εφαρμογών για τη μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών, τον έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και

(β) την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις συναλλαγές μεταξύ Δημοσίου Τομέα και πολιτών όπου θα επιφέρει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, ενισχύοντας την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κάθε προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να έχει αναλυτική καταγραφή στις δράσεις που στοχεύει, καθώς και σαφή περιγραφή του τρόπου χωροθέτησης της πράξης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, ώστε σε καμία περίπτωση να μην θεωρείται πράξη οριζόντιου χαρακτήρα

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).