Πρόσκληση 58, Ψηφιακές Δράσεις για ομάδες πολιτών που βρίσκονται αποκλειστικά στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/10/2014
Πρόσκληση 58, Ψηφιακές Δράσεις για ομάδες πολιτών που βρίσκονται αποκλειστικά στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 58 - Ψηφιακές Δράσεις για ομάδες πολιτών που βρίσκονται αποκλειστικά στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ με στόχο, την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Κάθε προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να έχει αναλυτική καταγραφή των ομάδων πολιτών στις οποίες στοχεύει, καθώς και σαφή περιγραφή του τρόπου χωροθέτησης της πράξης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, ώστε σε καμία περίπτωση να μην θεωρείται πράξη οριζόντιου χαρακτήρα.

Κάθε Φορέας Πρότασης δεν μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία (1) προτάσεις πράξεων για χρηματοδότηση.

 

Σχετικά Αρχεία