Πρόσκληση 52.1 - Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε ακριτικές Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης του Ε.Π. Ψ.Σ.

 - Λήξη: 14/11/2014 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2015
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 52.1 - "Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε ακριτικές Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης του Ε.Π. Ψ.Σ.", προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.)

Ημερομηνία Έναρξης
29/09/2014
Ημερομηνία Λήξης
14/11/2014
Προϋπολογισμός
900.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΙΡΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ε.Π. Ψ.Σ.

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Για κάθε Περιφέρεια Αμιγούς Σύγκλισης του Ε.Π. Ψ.Σ. οι δυνητικοί Φορείς Πρότασης μπορούν να υποβάλλουν μια (1) προτεινόμενη πράξη. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μια (1), τότε θα ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου αποστολής του φορέα πρότασης, ενώ οι υπόλοιπες θα απορριφθούν.

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να διασφαλισθεί από τον Δικαιούχο/Φορέα Πρότασης, όπου απαιτείται, ο συντονισμός με το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» προκειμένου να ενταχθούν και να υλοποιηθούν συναφείς πράξεις, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα της παρέμβασης. Οι υποβληθείσες προτάσεις, θα πρέπει να είναι σύμφωνες τόσο με την Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη όσο και με την Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Οι προτεινόμενες από το δυνητικό Δικαιούχο παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους
κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Μάριος Φίλης

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500551

Email filis@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις