Πρόσκληση 46 - Ψηφιακές Υπηρεσίες διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/03/2014
Πρόσκληση 46 - Ψηφιακές Υπηρεσίες διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 46 - Ψηφιακές Υπηρεσίες διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, θέτοντας τους βασικούς στόχους όπως, - η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών βάσει των τοπικών αναγκών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, με την δημιουργία δράσεων ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για τη στήριξη έγκαιρων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας πολλαπλών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας και των πολιτών καθώς και, - η υποστήριξη και ο εκσυγχρονισμός δημοσίων υπηρεσιών με μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών, τον έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.